• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

''Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008" 

Lees het volledige document hier