• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Fout
  • Fout bij laden feed data.

Q koorts vaccinatiecampagne 2011

Update PVE over vaccinatiecampagne Q-koorts 2011

Informatie vaccineren Q-koorts (ook voor evenementen)
Op 1 januari 2011 is de nieuwe vaccinatiecampagne tegen Q-koorts van start gegaan. Ten opzichte van de campagne van 2010 is een aantal zaken gewijzigd. Zo moeten in 2011 alle melkgeiten, melkschapen en alle schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie tegen Q-koorts worden gevaccineerd. Ook schapen en geiten die deelnemen aan een openbare keuring of evenement moeten gevaccineerd worden. Voor andere schapen en geiten is vaccinatie vrijwillig. Lammeren tot drie maanden hoeven niet gevaccineerd te worden. Als er sprake is van deelname aan een openbaar evenement, mogen ooien vier weken voor het lammeren en twee weken erna niet deelnemen. Ook lammeren jonger dan twee weken vallen onder de afzonderingsplicht (en kunnen niet deelnemen).

Het vaccin is in oktober 2010 geregistreerd bij het Europese bureau voor
geneesmiddelenregistratie (EMA) en is bestemd voor de toepassing bij geiten en runderen. Voor de toepassing bij schapen heeft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de vrijstelling verlengd.

Vereenvoudigde administratie
In 2011 is direct bij aanvang van de vaccinatiecampagne voldoende vaccin beschikbaar voor de gehele campagne en hierdoor kan de administratie versoepeld worden. Een dierenarts besteld bij het AUV zowel het vaccin als een formulier. Dit formulier wordt samen met de veehouder ingevuld en blijft op het bedrijf. Daarnaast moet de veehouder zelf in de elektronische I&R database registreren welke dieren zijn gevaccineerd.

Herhalingsvaccinatie van 2011
Bij dieren die vorig jaar zijn gevaccineerd, is een eenmalige vaccinatie in 2011 voldoende. De vaccinatie moet binnen een jaar na de vorige vaccinatie plaatsvinden. De herhalingsvaccinatie hoeft dus niet speciaal voor een evenement plaats te vinden, als de vaccinatie van 2010 minder dan een jaar voor de dag van het evenement heeft plaatsgevonden. 

  • Tijdens vaccinatie: dierenarts en veehouder vullen samen formulier in (het formulier wordt door veehouder bewaard op het bedrijf);
  • Veehouder registreert binnen 7 dagen de vaccinatie in de I&R databank. De vaccinatie wordt geregistreerd door middel van een diervlagmelding in de I&R centrale databank in Mijn dossier.

Eerste keer vaccineren 2011
Als de dieren nog niet eerder zijn gevaccineerd, is twee maal vaccineren noodzakelijk. Tussen de eerste en de tweede vaccinatie zit een periode van drie weken. Tussen de tweede vaccinatie en het evenement (b.v. lammetjesdag, openbare keuring) zit minimaal twee weken. Alleen de dieren die werkelijk deelnemen aan het evenement hoeven gevaccineerd te worden. Lammeren kunnen pas op de leeftijd van drie maanden voor het eerst worden gevaccineerd. 

  • Dierenarts vaccineert dieren op verzoek van veehouder; 
  • Tijdens tweede vaccinatie: dierenarts en veehouder vullen samen formulier in (het formulier wordt door veehouder bewaard op het bedrijf);
  • Veehouder registreert binnen 7 dagen na de tweede vaccinatie de vaccinatie in de I&R databank. De vaccinatie wordt geregistreerd door middel van een diervlagmelding in de I&R centrale databank in Mijn dossier.

Meer informatie
Algemene informatie over Q-koorts en de vaccinatie vindt u op www.qkoortsinnederland.nl

 

 

Nieuws Schapen en Geiten